3 ขั้นตอนการออกแบบตกแต่งภายใน


กระบวนการออกแบบได้ถูกแบ่งย่อยให้การทำงานง่ายขึ้น โดยแบ่งการทำงานออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน

1.การออกแบบขั้นต้น : การออกแบบแนวความคิด พร้อมแปลนเฟอร์นิเจอร์ แสดงตำแหน่งของงานเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ทั้งงานเฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน และงานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว ว่าตำแหน่งตรงไหนเป็นอะไร มีทางสัญจรอย่างไร มีความสัมพันธ์หรือเหมาะสมกันหรือไม่ รวมไปถึงการจัด Mood &Tone เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบขั้นต่อไป ปกติจะใช้เวลาแก้ไขกันประมาณ 3 ครั้ง

2.การออกแบบขั้นพัฒนา : การออกแบบงานสามมิติ เพื่อแสดงทัศนียภาพภายใน แสดงให้เห็นถึงแนวความคิดที่ถ่ายทอดลงมาสู่งานเป็นรูปธรรม รวมไปถึงแบบแปลนขั้นต้นของงานระบบต่างๆ และวัสดุที่จะนำไปใช้เพื่อนำเสนอ ปกติจะใช้เวลาแก้ไขกันประมาณ 3 ครั้ง

3.การออกแบบขั้นรายละเอียด : การเขียนแบบเพื่อการผลิต แสดงรายละเอียดต่างๆ ของงาน ตั้งแต่งานพื้น งานผนัง งานฝ้าเพดาน งานระบบ งานกราฟฟิค งานเฟอร์นิเจอร์ และกำหนดสเปควัสดุโดยละเอียด รวมไปถึงรายการประกอบแบบต่างๆที่จำเป็นต้องมี

เอเชียบิวท์ ติวเตอร์

Visitors: 26,251