รู้จักเรา

 

วิสัยทัศน์

เราสร้างสรรค์นวัตกรรมในการอยุ่อาศัย เพื่อเติมเต็มจินตนาการและความทรงจำอันน่าประทับใจ สู่อิสระแห่งการใช้ชีวิตอย่างสุนทรียภาพ

 

 

พันธกิจ

สร้างสรรค์นวัตกรรมการแต่งบ้าน ด้วยกระบวนการออกแบบที่สะท้อนความเป็นคุณ ในงบประมาณที่กำหนดได้    

 

สโลแกน

สร้างสรรค์สิ่งที่ดีกว่าเสมอ

 

เราคือ

ผู้เชี่ยวชาญงานออกแบบพร้อมตกแต่งภายในบ้านพักอาศัยและคอนโดมิเนียม ที่ผลิตเฟอร์นิเจอร์บิวท์อินระบบใหม่ ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยภายใต้มาตรฐานสากล
 
วัตถุประสงค์
 
1.สร้างสรรค์ผลงานให้เป็นที่ประทับใจต่อลูกค้า ต่อตนเอง อย่างมีความสุข

2.สร้างเครือข่ายพร้อมเผยแพร่คู่มือ "มาตรฐานการออกแบบ และมาตรฐานการผลิตเฟอร์นิเจอร์บิวท์อินระบบใหม่" ให้กับผู้ประกอบการ เพื่อยกระดับธุรกิจออกแบบและตกแต่งภายใน ให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคม 

 

แนวคิดการดำเนินธุรกิจ

 

ปัจจุบันมีบริษัทออกแบบตกแต่งภายใน ผู้รับเหมารายใหม่ รายเก่า หรือนักธุรกิจที่ไม่ได้เล่าเรียนมาโดยตรงในวิชาชีพ เกิดขึ้นอย่างมากมายในสายธุรกิจนี้ หากแต่บริษัทฯ หรือบุคลากรดังกล่าวยังขาดประสิทธิภาพในการทำงานอย่างมืออาชีพ เช่น 

 

* บริษัทฯ ไม่มีระบบหรือซอฟแวร์เฉพาะในการบริหารจัดการในสายวิชาชีพ

บริษัทฯ ไม่มีแบบมาตรฐานในการกำหนดสายการผลิต

* บริษัทฯ ไม่มีเครื่องจักร หรือเครื่องมือที่ทันสมัย ทำให้มีขีดจำกัดในการผลิตงาน

* บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของงานเฟอร์นิเจอร์ได้ เนื่องจากต้องพึ่งพาแรงงานฝีมือเฉพาะบุคคล

* บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมความสะอาดของหน้างานได้ เนื่องจากเป็นการผลิตเฟอร์นิเจอร์บิวท์อินระบบเดิม

* บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมเวลาได้แน่นอน เพราะใช้แรงงานคนเป็นหลัก 

* บริษัทฯ ขาดทักษะในการออกแบบหรือไม่เข้าใจกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์อย่างแท้จริง (นั่งเทียนเขียนแบบ)

* บริษัทฯ ขาดประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับสายวิชาชีพอื่น เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบแอร์คอนดิชั่น ระบบสายสัญญาณ และงานระบบก่อสร้างอื่นๆ ส่งผลให้เกิดปัญหาในกระบวนการทำงานร่วมกัน

 

ฯลฯ ปัญหาต่างๆ เหล่านี้เกิดขึ้นมาเนิ่นนานจนเรื้อรัง และยังคงเป็นปัญหาต่อไปกับบริษัทฯ ที่ไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงการทำงาน

 

จากข้อมูลข้างต้น บริษัท เอเชียบิวท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ และต้องการแก้ปัญหาทั้งระบบอย่างจริงจัง เพื่อหวังต้องการยกระดับธุรกิจออกแบบตกแต่งภายใน ให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับต่อสังคม จึงได้เกิดแนวคิดการทำงานรูปแบบใหม่ โดยการสร้างมาตรฐานงานการออกแบบและผลิตให้เป็นแบบสากล  เพิ่มขีดความสามารถการทำงานด้วยเครื่องจักรและเครื่องมือที่ทันสมัยในการผลิตงานเฟอร์นิเจอร์บิวท์อินระบบใหม่ สร้างซอฟแวร์และกระบวนการทำงานแบบทีมเวิร์ค เพื่อควบคุมและตรวจสอบการทำงานได้ทั้งระบบ อีกทั้งต้องการร่วมธุรกิจกับผู้บริหารยุคใหม่ที่มีแนวคิดเดียวกัน โดยให้สิทธิการตั้งโรงงานพร้อมความรู้ในการผลิตและทำธุรกิจแนวคิดใหม่อย่างบูรณาการ

 

ทำไมคุณต้องเลือกเรา?

1.เหนือกว่าเรื่องบริการแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่ ปรึกษา ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง พร้อมรับประกัน ในสินค้าของเรา

2.เหนือกว่าเรื่องคุณภาพ เพราะเรารู้ว่า แรงงานคน คือต้นเหตุของปัญหาในกระบวนการผลิตที่ไม่ได้คุณภาพ เราจึงเปลี่ยนระบบการผลิต โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มาแก้ไขปัญหาทั้งระบบ ส่งผลให้ได้งานที่มี "คุณภาพ" ตามหลักสากล

3.เหนือกว่าเรื่องมาตฐาน เพราะการศึกษาอย่างรอบด้าน เราจึงรู้จุดอ่อนของงานเฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน เราจึงพัฒนาให้กลายเป็นจุดแข็ง เริ่มตั้งแต่กระบวนการออกแบบ จนสู่กระบวนการผลิต ที่คิดค้นจากแนวคิด " in side out" ส่งผลให้งานที่ผลิตออกมาเป็นไปตาม "มาตรฐานสากล" 

4.เหนือกว่าเรื่องเวลา เพราะกระบวนการผลิตเราเป็นเฟอร์นิเจอร์บิวท์อินระบบใหม่ ทำให้ลดระยะเวลาในการทำงานประมาณ 30-50% เมื่อเทียบกับเฟอร์นิเจอร์บิวท์อินระบบเดิม

5.เหนือกว่าเรื่องราคา เพราะเราสร้างซอฟแวร์ เฉพาะด้านออกแบบขึ้นมาตอบสนองการออกแบบที่ลดการสูญเสียวัตุดิบ เราคิดค้นการติดตั้งแบบ "Easy Fix" ทำงานสอดคล้องกันทั้งระบบ  ส่งผลให้ราคาต่ำกว่าเมือเปรียบเทียบกับ "บริษัทออกแบบพร้อมตกแต่ง" ทั่วไป

6.เหนือกว่าเรื่องความสะอาด เพราะวัตถุดิบที่เราคัดสรรมาใช้เป็นระบบสำเร็จรูป ที่ผ่านการรับรองจากสถาบันชั้นนำ และด้วยกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์บิวท์อินระบบใหม่ ส่งผลให้ลดฝุ่นละอองได้เกือบ 100%

7.เหนือกว่าเรื่องใส่ใจสังคม เพราะเราคัดสรรวัตถุดิบหลัก เป็นวัสดุที่ปลอดภัยต่อมนุษย์ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการผลิตเท่านั้น

8.เหนือกว่าเรื่องนวัตกรรม เพราะอุปกรณ์ฟิตติ้งที่เราเลือกใช้ เป็นระบบการ เปิด-ปิด ที่นุมนวล(Soft close) ทั้งหมด พร้อมรับประกัน 10 ปี 

9.เหนือกว่าเรื่องการติดตั้งและรื้อถอน เพราะระบบ Easy Fix สามารถติดตั้งหรือรื้อถอนได้ง่าย ไม่ทำให้ผนังบ้านเสียหายเหมือน เฟอร์นิเจอร์บิวท์อินระบบเดิม

10.เหนือกว่าเรื่องความซื่อสัจย์ วัสดุที่เราเลือกใช้ตรงตามสเปคทุกรายการ สามารถตรวจสอบได้ทุกชิ้นงาน "ไม่มีย้อมแมว"

 

สินค้าและบริการ

- รับออกแบบพร้อมบริการตกแต่งภายใน บ้านพักอาศัยและคอนโดมิเนียม 

- จำหน่ายหน้าบานเฟอร์นิเจอร์ ไฮกรอส

- New Business Model (Coming soon)


 

Visitors: 26,249