ASIABUILT (THAILAND) CO.,LTD

 

Wazzadu Pro Conference ผ่านพ้นไปด้วยดี งานนี้ Mr.Built ได้รับเกียรติเชิญขึ้นเสวนา เพื่อแชร์ประสบการณ์ในการพัฒนาธุรกิจในรูปแบบใหม่ให้เพื่อนร่วมวงการเดียวกัน ทางบริษัท เอเชียบิวท์ ขอขอบคุณเพจวัสดุ มา ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับ

 
 

Mr.Built ได้มีโอกาสแชร์ประสบการณ์ในการ Tranformer Brand ให้แก่นักธุรกิจรุ่นใหม่ ขอขอบคุณ TCDC & Baramizi ที่ได้มอบความรู้ดีดีแก่ Asiabuilt มาโดยตลอดนะครับ



New Business Model ...

 

 
 

Visitors: 28,388